یک گیک توسعه دهنده

در اینجا تجربه‌ها و دانش یک گیک توسعه دهنده منتشر می‌شود. مطالبی از دنیای برنامه نویسی و گنو.

رزومه

رزومه من در آدرس زیر بصورت آنلاین قابل مشاهده می‌باشد.

[farhad_button url=”http://resume.farhadhp.ir” target=”blank” style=”stroked” icon=”icon: external-link”]مشاهده آنلاین رزومه[/farhad_button]

[farhad_button url=”https://atbox.io/farhadhp/resume/pdf” target=”blank” style=”stroked” icon=”icon: external-link”]دانلود رزومه بصورت PDF[/farhad_button]