یک گیک توسعه دهنده

در اینجا تجربه‌ها و دانش یک گیک توسعه دهنده منتشر می‌شود. مطالبی از دنیای برنامه نویسی و گنو.

پروژه‌های من

در این صفحه پروژه‌هایی که توسط من اجرا شده یا نقشی در آن‌ها داشتم رو قرار می‌دهم.