لیست کوچکی از کارها و پروژه های انجام شده توسط من رو در زیر می تونید مشاهده کنید.
بعضی از پروژه‌ها بدلیل درخواست کارفرما در لیست زیر درج نشده است.
  1.  طراحی و کد نویسی قالب وب سایت قند و پند (لینک) - پاییز ۱۳۹۳
  2.  طراحی و برنامه نویسی سایت آپلود سنتر my files box (لینک) - زمستان ۱۳۹۴
  3. ربات آپلود از طریق تلگرام (لینک) - تابستان ۱۳۹۵
  4. ربات کوتاه کننده لینک تلگرام (لینک) - تابستان ۱۳۹۵
  5. ربات مدیریت گروه تلگرام (لینک) - تابستان ۱۳۹۵
  6. بازنویسی هسته و طراحی مجدد آپلودسنتر MyFilesBox با امکانات بیشتر (لینک) - پاییز ۱۳۹۵
  7. طراحی و برنامه نویسی سایت کوتاه کننده لینک (L1nk.ir) (لینک) - پاییز ۱۳۹۵
  8. ربات بازی حدس ایموجی تلگرام (لینک) - پاییز ۱۳۹۵
  9. ربات ثبت نام در لاگ تبریز (لینک) - پاییز ۱۳۹۵
  10. اسکریپت فروش فایل آنلاین (لینک) - زمستان ۱۳۹۵