برای تماس با من می‌تونید به یکی از روش‌های زیر اقدام کنید.

✅ ایمیل farhadhpir در بستر Gmail

شناسه FarhadXFarhad در تلگرام